top of page

Intensywny masaż punktów spustowych

  • 1 godz
  • 220 złotych polskich
  • Masaż od Serca

Opis usługi

Intensywny Masaż tkanek miękkich (głównie mięśni oraz tkanki powięziowej) mający na celu uwolnienie napięć skumulowanych w konkretnych miejscach (punktach i bliznach) miękkiej części naszego aparatu ruchu. Terapia odbywa się znanymi metodami TPT (Trigger point therapy) wpływającymi pozytywnie na 3 podstawowe dysfunkcje tkanki miękkiej - zrosty i blizny, napięcia i skurcze, oraz niedokrwienie punktowe oraz lokalne. Dzięki terapii tkanek miękkich rozładowujemy napięcie skumulowane w nieprzystosowanych do tego miejscach dając uczucie ulgi, lekkości i dobrostanu.


bottom of page